סגולות הזית

עצי פרי בבית חגלה על פני יריחו

מאת: ארנה קובוס

Jericho - עץ זית
  • עץ הזית הוא מלך העצים. מן עצים המעטים המפורסמים לאורך חיים. נמצאו עצי זית גם בני מאות שנים. הנה לך זכות מיוחדת להתעסק בעץ המרבה בחיים. הבה אומר: הישרדות בתנאי שטח קשים, אינו נובל את עליו, מנצל כל טיפת מים לחיים, מפיק פרי מלא שמן טוב לזיכרון , אמרו חכמינו.
  • בכל הדורות מכל השמנים שמן הזית היה מעודף. אם ליופי, אם לבריאות אם לאורך חיים. אני מוסיפה גם למטרות טיפול פנימי וחיצוני.
  • בשמן הזית הזך הדליקו את המנורה במקדש- הטהור והטוב לקודש. להבת שמן הזית היא נקייה, בהירה בעלת ריח ניחוח,ועשן דק אתרי בלתי נראה ונרגש כמעט.
  • הרי השמן הוא נשמתו של הזית. יש לייחס אליו את כל תכונות העץ שהזכרנו ותכונות השמן גם יחד. מן המשובח לעתיר משמעות ולקודש.
  • הזדמנות המסיק נותנת לך הצצה לכל סודות הזית שמן ועץ. יש עץ המחצין את פרותיו אך אצל הרב, נופו של העץ מגן ומסתיר את פריו ומוצא אתה הפתעה של אוצר בתוכו. יש עץ עמוס וכבד המשקל,כמעט כורע תחתיו. כאישה יולדת אחרי המסיק העץ קבל את גאולתו ומצפה לגזום כדי להתחדש.
  • מעגל זה כה משמח, מלמד חיים כפשוטו, חיים טהורים ללא שטיה וחטא.
  • שם בין ענפיו המסתעפים זרועותיך הופכות לחלק ממנו. קרבה זו משמחת. אולי תהיה התדבקות בתכונות העץ והשמן?
סגור את החלון