בעזרת ה' יתברך

האירועים האחרונים שהיו ביריחו ובסביבתה

השתלטות ערבית על אתר ארכאולוגי חשוב ביריחו

שלום ואור לכל המעוניין,

בביקור שערכתי עם קבוצת תיירים אתמול כ"ו חשון תשע"ו בארמונות החשמונאים חשכו עיניי ועיניי התיירים. הרשעות הזרה גדרה את כל פיסת אדמה באזור גדרות בגובה מטר, תוך יעוד השטח לבניה או לנטיעות. כל השטח ממש, בלי להתבייש שהרי זה שטח מדינת ישראל. האזור כולל את חפירות הארמונות של החשמונאים והורדוס כאשר כבר בנו על חלקם .על אזור התעשייה המלכותי ואזור בתי המשרתים של הורדוס. בין הגדרות נשאר השביל לחציית הנחל לצד השני אל הארמונות ובית הקברות.

בושה תקפה אותנו איך אנו מרשים להם לגנוב את האדמה כך בפשטות!

אנא הצילו את הנכסים הלאומיים שלנו את תולדות העם והארץ, את ההוכחה שלנו הארץ ותהיה שלו בע"ה.

בברכה, ארנה קובוס