בעזרת ה' יתברך

האירועים האחרונים שהיו ביריחו ובסביבתה