בעזרת ה' יתברך

האירועים האחרונים שהיו ביריחו ובסביבתה

קבוצת מתנדבים מאוסטרליה בבית חגלה

הכבוצה בבית חגלה

קבוצת המתנדבים מאוסטרליה בבית חגלה על פני יריחו
עוד תמונות 

בשבוע אחרי סוכות תשע"ח, הגיעה דרך המתנדבים מאוסטרליה, שיש אצלי קבוצה של 11 תיירים גם מאוסטרליה. היו מוכנים לעבוד שבועיים ואחר-כך לטייל שבוע.

הם היו כמלאכים ואריות לעבודה. הורידו 3 טון זיתים הובילו אותם לבית הבד עזרו למלא את הבקבוקים , לקטוף רימונים לעשות מיץ בכמויות וביום האחרון רצו לעשות עוד פרויקט. הרחיבו על חשבונם עם תרומה קטנה שלי את פנינת החי לרווחת העיזים והעופות הגדולים.

כל זה מתוך אמונה שבימים הגדולים האלה צריך לעזור לישראל לקדם את פני המשיח.

ארנה קובוס