בעזרת ה' יתברך

האירועים האחרונים שהיו ביריחו

טקס מסירת הבכורות בבית חגלה

קדושת הבכורים

מאת: ארנה קובוס

בשוד האחרון המחבלים שוב גנבו את העיזים. כדי להתנחם קניתי זוג עיזים. קתמי ופרחיה. הם התיילדו. שתי בנות קטי ושפי. אחרי, שנתיים שפי המליטה ראשונה: שנים. הראשון זכר והשני נקבה. הסבתא של הגדיים ואמא של שפי, כאשר שמעה את הבכי של הנולד, הצטרפה לחדר הלידה. כשהגדי קם על רגליו, חיפש עטינים לינוק אך אמו שפי, לא נתנה לו. העיזה הזו לא סובלת שנוגעים בה. אז הגדי הלך אצל הבסתא. היא נתנה לו, אבל לא היה לה שם משהו. וו! רצתי למצפה יריחו וקניתי חלב עיזים . הוצאתי אותם מהדיר כאשר הסבתא הייתה אלימה ולא הסכימה להפסיד את הולדים. הולדים שלושה ימים ראשונים לא אוכלים, רק יונקים מן העתינים נוזלים לחיים .נתתי להם כל שעה ושעתיים. הנקבה לא הסכימה לשתות כלום אבל אחיה טיפה. בחצות הלילה אור ליום השלישי להולדם קשקש הגדי הזכר התחיל לבכות. קמתי נתתי לו בקבוק ושתה את רובו. הוא ניצח נשאר בחיים. אחותו מתה. גם בבוקר שתה בקבוק שלם ואז בצהריים החזרתי אותו לדיר. עם הכח של החלב הזה ינק כל כך חזק מן הסבתא שחזר לה החלב. היו לו אמא דלא מניקה וסבתא מניקה.

אז אחותה של שפי ,קטי המליטה שנים. הראשון זכר והשני נקבה. קטי האמא הייתה מסורה להם מאוד. ביומיים הראשונים הקובעים אם הם יחיו או ימותו, היא הניחה להם לרגע. על הזמן דאגה ודחפה אותם לקום ולבוא לינוק. מכל צד שלה עמדו הגדיים ושתו. ביום השלישי היו כבר חזקים יותר והסתובבו.

ככה נולדו שתי בכורות משתי אמאות אחיות. בדרך כלל בדיר מוכרים חלק מן הנקבות על מנת שלא תהיה קדושה לבכורות כי טרם נבנה בית המקדש. אבל אני מאמינה שבמהרה יבנה לכן לא מכרתי וגם לכן מחזיקה 200 יונים לקורבנות בע"ה. הרב בקרמן אלחנן שמע את הספור מחתני שלומד אתו והחליט שרוצה לבוא ללמוד ולהכיר את הבכורות לקראת בניית המקדש בהקדם בע"ה.

בינתיים ביום הרביעי לחייו של קשקש שבר את רגלו האחורית והיה צולע. האם פגם כזה מסיר ממנו את הקדושה? הרב בקרמן בא וצילם אותו והביא עוד רבנים מומחים לראות ולהחליט האם זה מום שאוסר אותו להיות קרבן.

עברו חודשיים. הגדיים גדלו ופתאום ראינו שקשקש צולע פחות. הוא נוגע לפעמים את רגלו ארצה. אחרי פסח החליטו הרבנים להכריע אם הוא פסול או לא.

אחרי פסח קשקש כבר רץ כמו האחרים בלי לצלוע. אילו נאסר לקרבן היו שוחטים אותו. אז כולנו והילדים שמחנו. לבכור השני קוראים נקודי ואחותו רוני.

הרב בקרמן עשה טכס מסירת הבכורות לכהן לשם הקרבה בבית המקדש. אז באחד הימים אחר"הצ הביא כיתת לימוד אתו ועוד רבנים, אחותו ילדיו ואורחים . משפחות הידוב בית חגלה גם הגיעו בילדיהם, הרב בקרמן הכניס לדיר סטנדר, הבחורים עמדו מכיין אחד והנשים עם ילדיהם בצד אחר, הילדים הביאו הרבה גזם לעיזים להיות עסוקים ולא יפריעו הרב לימד מסכת בכורות לתלמידים כאשר ה ם לומדים ממש בראיה דברים שלא ידעו. אחרכך בעלי יוסף מסר כל בכור בנפרד לכהן אחר. הם החתימו את הבכורות באדום. הביטו לי מתנה שלט לתלות על הדיר שמסביר על קדושת הבכורות. כיון שהכוהמים לא היה להם מה לעשות עם הגדיים החסירו לנו אותם ללא תנאי רק עם בקשה שאם יבנה הבית נביא אותם לקרב.

הרב בקרמן עשה מכל הספור סרט ומלמד זאת בהרבה ישיבות.

ייבנה הבית במהרה בימינו, ארנה קובוס