בעזרת ה' יתברך

ימי עיון באווירה ארץ ישראלית בבית חגלה

מפגש 30 – מרחשון תשע"ח

שיעורו של הרב אברהם בלס בתלמוד הירושלמי: ממלחמה נגד חילול השם ועד קידוש השם – מבור תחתיות ועד פסגת הרום

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...
מקורות: מקורות עיין במקורות השיעור

מפגש 31 – לקראת חנוכה תשע"ח

שיעורו של הרב חגי בן-ארצי על יריחו במלחמות החשמונאים

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 32 – טבת תשע"ח

שיעורו של הרב אברהם בלס בתלמוד הירושלמי: יחסי רב תלמיד

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...
מקורות: מקורות עיין במקורות השיעור

מפגש 33 – שבט תשע"ח

שיעורו של הרב אברהם בלס בתלמוד הירושלמי: דמות המורה האידאלי

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 34 – אדר תשע"ח

שיעורו של הרב אברהם בלס בתלמוד הירושלמי: היפוכו של פורים

נושא השיעור: היפוכו של פורים – תפקיד האדם לתקן את העולם, דבר שעמלק מתנגד לו.

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 35 – עצמאות תשע"ח

שיעורו של הרב חגי בן-ארצי על ההכרה בנס של מלחמת השחרור

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...