בעזרת ה' יתברך

מבט על יריחו
תל יריחו – המקום שיהושע בן נון כבש עם ניסים גדולים
התמונה הקודמת  מצגת התמונה הבאה

תל יריחו - האתר המרכזי ביריחו

הבית של רחב בתל יריחו
שרידי הבית של רחב

מאת: ארנה קובוס

אין ספק שהאתר המרכזי ביריחו הוא התל- מקומה של יריחו העתיקה.

בתל זה נמצאות החומות שעליהן אמרו חז"ל "הרואה חומות יריחו שנפלו, צריך לברך "ברוך...שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה". ואכן החומות מתקופת הברונזה הקדומה, שלפי המחקרים החדשים הן החומות שעמדו בפני יהושע בן נון בכובשו את הארץ. חומות שנחפרו ואפשר לראותן. וראה איזה פלא, כל החלק המזרחי של החומה פשוט נעלם, וכמו שאמרו חז"ל שהחומה נבלעה במקומה. אותו חלק שמצד מזרח, מול בני ישראל שעלו מן הירדן.

מגדל השמירה שנמצא סמוך למעיין, בצד המזרחי של העיר, כנראה באזור שער העיר. מסתבר שמגדל זה היה ביתה של רחב הזונה, שהיתה יושבת בחומה סמוך לשער העיר.

מתקופת השופטים (ברונזה תיכונה) נמצאים כאן חלקלקה וחומה תומכת, השייכים לתקופה בה ירשו המואבים, ובראשם עגלון מלך מואב, את עיר התמרים.מתקופת המלוכה ( ברונזה מאוחרת) נמצאו מבנים ובנין מרכזי, הוא עירו של חיאל בית האלי.

ההדרכה של ארנה קובוס על תל יריחו

--:--
  

עוד על האתרים ביריחו 

הושענא רבה ביריחו - לזכר הקפות יריחו

שיעורו של הרב יוסי פלאי בליל הושענא רבה תש"פ

בהתאם למסורת, בהושענא רבה זוכרים את הקפות יריחו וכיבוש הארץ.

לכן נוהגים ללמוד בליל הושענא רבה בסוכה של בית חגלה על פני יריחו, ובבוקר להתפלל ותיקין בבית הכנסת העתיק שלום על ישראל ביריחו, ושם לבצעה את 7 ההקפות עם אתרוג ולולב.

השנה (תש"פ), למדנו בלילה בהשתתפות הרב יוסי פלאי, שלימד על המשמעות של משיח בתקופתנו.

בבוקר יצאנו אוטובוס מלא לתפילה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו, הנמצא ממש סמוך לתל יריחו, שכבש יהושע בן נון.


הושענא רבה ביריחו לאורך השנים 

בית חגלה על פני יריחו

נקודת התחילה של השיבה לערבות יריחו

משק בית חגלה מול הר נבו משק בית חגלה

מתחת לעיני משה רבנו, זוכרים ומלמדים על שלמות וקדושת הארץ, מבקרים ביריחו ומארחים קבוצות להכיר את מקום הדריכה הראשון לבני ישראל בארץ, מקום חציית הירדן בהנהגתו של יהושע בן-נון, הברית והפסח הראשון בארץ... עוד 

בית הכנסת שלום על ישראל – בעל הפסיפס היחודי

הפסיפס של בית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
הפסיפס של בית הכנסת שלום על ישראל

בית כנסת עתיק מתקופת התלמוד הירושלמי (מאה השלישית), נבנה ע"י קהילה קדושה שידעה את ערכי היהדות. ממוקם ליד תל יריחו.

שלום על ישראל הינו בית כנסת מיוחד, לאור העובדה שאין בו שום צורה של אדם או חיה. לעומת זאת, בית כנסת מאותה תקופה, הנמצא לא הרחק ממנו, בית הכנסת בנערן, כולל צורות של חיות ותמונה שלדניאל הנביא.

בכניסה יש כתובת תודה: זכורים לטוב כל אנשי הקהילה, גדולים וקטנים , היודע שמותם ושמות נשותיהם ושמות בני ביתם יכתוב אותם עם כל הצדיקים בספר החיים, ובמרכז הפסיפס, סמל עם לולב, שופר ומנורה, והמילים: שלום על ישראל

יש מסורת שמציינת שבית הכנסת ממוקם במקום בו המלאך אמר ליהושע בן-נון: של נעלך מעל רגלך.

המצב היום

היום, ברוך השם, יש בבית הכנסת תפילות בכל יום שישי, אירועים מיוחדים כמו תפילת הושענא רבה מדי שנה, וסיורים מודרכים במשך השנה.

ההדרכה של ארנה קובוס אודות הפסיפס

--:--
     

עוד על בית הכנסת שלום על ישראל 

מערות הקבורה של הכוהנים מבית שני

מערות הקבורה של הכוהנים מבית שני ביריחו
מערות הקבורה על צלע ההר

בית הקברות מוכיח שבבית שני, יריחו הייתה מיושבת ע"י כוהנים שעבדו בירושלים וגרו ביריחו. כמו כן, המלכים החשמונאים היו גם כוהנים וגרו ביריחו.

המערה המעניינת והגדולה נמצאת נמוך על מרגלות ההר. הכניסה למערה הרוסה, מחוץ למערה חצר גדולה, בתוך המערה כוכים לארונות הקבורה.

עוד על מערות הקבורה 

ואיפה יריחו שלנו?

הרב צבי יהודה קוק

הרב צבי יהודה קוק

מתוך "ארץ הצבי" נאומי וכרוזי הרב צבי יהודה, הוצאת ישיבת בית אל – בהסכמתו של הרב מלמד.

איפה חברון שלנו - אנחנו שוכחים את זה?! ואיפה שכם שלנו - אנחנו שוכחים את זה?! ואיפה יריחו שלנו - אנחנו שוכחים את זה?! ואיפה עבר הירדן שלנו?! איפה כל רגב ורגב? כל חלק וחלק, של ארבע אמות של ארץ ד'?! הבידינו לוותר על איזה מילימטר מהן? חלילה וחס...

קרא את המאמר  

מקום הנס של חציית הירדן

מעברות הירדן מול יריחו
מעברות הירדן מול יריחו

החשיבות של חציית הירדן ב-י ניסן

מאת: ארנה קובוס

ב-י' בניסן בני ישראל חוצים את הירדן, כאשר ארון הקודש עומד עם הכוהנים, ועם ישראל חוצה. שם באמצע הנהר, כאשר בני ישראל עוברים בחרבה, יהושע מכריז: "בזאת תדעו שאל חי בקרבכם....שתנחילו את הארץ". כאן בחציית הירדן, זאת הוכחת קיומו של ה' אשר הבטיח לאבותינו ולעם דרך משה רבנו, וקיים את הבטחתו.

מתן הארץ לירושה ונחלה הוא בקרב נס לימים ומוכיח רק על קיומו של ה'. כתמורה בני ישראל חייבים לשמור על מצוותיו (פרשת בהר).

תכף עם כניסה לארץ, בני ישראל חייבים ללמוד על השוני והייחוד של הארץ הזאת.

--:--
  

קרא על האירוע שהיה ב-י' ניסן תשע"ח  

בחזרה ליריחו - אבני הדרך ומצגת

מאת: ארנה קובוס

עד שנת 1993, פעלה ביריחו ישיבה בראשותו של הרב חנן פורת בצבור גדול. מהסכמי אוסלו, הציבור הלך והתמעט. אז הקמנו את כולל "עטרת אליהו" בבית הכנסת העתיק שלום על ישראל, בראשותו של הרב יצחק גינזבורג, והרב בפועל היה הרב יוסי פלאי מיצהר. גם התלמידים באו מיצהר מדי יום ברכב פרטי, ושני מאבטחים בלבוש אזרחי.

בחשון תשע"א, ערבים שרפו את בית הכנסת אחרי שבתשרי שרפו את קבר יוסף. כך התחילה האינתיפאדה (9/2000). השלטונות לא נתנו ליהודים עוד לבקר בעיר. הקימנו עמותה בשם מורשת ותרבות ביריחו מתוך כוונה לא לעזוב את האזור. קיימנו שעורים, ואירועים במחסומי צה"ל במשך שנה וחצי. הצבא ויתר ונתנו לווי לפעילות וחזרנו לבתי כנסת שלום על ישראל, ולתל יריחו.

התחלנו לקיים שבתות מחוץ למחנה נועם בצד המערבי של יריחו, בקרבת מקום של בית הכנסת נערן. אחרי מאבק עיקש, במשך שנתיים, כולל הקפת הקבוצה במחבלים חמושים, קמה נקודת התיישבות בשם חוות האיקלום, היום מבואות יריחו.

אחרי הגירוש מיריחו, נדדנו עד שהמח"ט דאז נתן לי לשבת בהיאחזות אלישע, מערבית לכביש 90. שם ישבנו 7 חודשים.

גם מהיאחזות אלישע גורשנו, כי צה"ל ידע שהולכים למסור את השטח לערבים. כמחווה, המח"ט סיכם אתי, התיישבות בבית חגלה, בקצה הדרום מזרחי של יריחו, בלב הגילגל המקראית, מול הר נבו, המקום שבו בני ישראל חתמו ברית מילה עם אלוקה בזמן יהושע בן נון.

שם כל המשפחה, עם חברי הילדים, בנינו בתים, קיימנו פעילות ענפה, שיעורים ותפילות. השיגנו מים וחשמל ושתלנו עצים להפריית המדבר. נס ממש.

היום (אדר תש"פ), בית חגלה הוא משק חקלאי פורח, מרכז תיירותי קוסם, נקודת חסות ליריחו וסביבתה, והתיישבות מצטרפת של 11 משפחות בתוספת לאנשי החווה.

בחזרה ליריחו - מצגת

קרא עוד - סיפורים על חלוצי יריחו 

כיבוש יריחו ב כ"ח ניסן על ידי יהושע בן נון

תיכף עם סיום הפסח, החלו בהקפות סביב חומות יריחו. כל יום הקפה אחת וביום השביעי, שיצא אז בשבת, הופלו החומות ונכבשה העיר. זה תאריך מאוד חשוב ומשמעותי. אחרי כל ההבטחה של ה', יציאת מצרים ומתן הארץ, זה קורה ב-כ"ח בניסן, זהו כח ניסן. האירוע הזה משמעותי מפני שהכל היה שם מפי הגבורה.

תוקעים שופרות ביריחו

ביום שישי כ"ח ניסן תשע"ט, התפללנו שחרית בבית הכנסת העתיק ביריחו שלום על ישראל, תקענו בשופרות בתל יריחו וגם בקרנו בבית הכנסת נערן בצד הצפוני של יריחו.

ראה תמונות מהאירוע 

השיעור של הרב ד"ר חגי בן ארצי, כ"ח ניסן תשע"ג

--:--

כיבוש יריחו - ארנה קובוס

--:--

מאמר - מדוע נכנסו בני ישראל מיריחו?

ב"ה

בספר במדבר מוזכר שש פעמים היכן בני ישראל נמצאים - בערבות מואב ירדן-יריחו

אילו רצה הכתוב לתת מידע על המקום לא היה צורך להזכיר זאת שש פעמים. אלא שיש כאן עניין נוסף.

מואב- ירדן- יריחו- נמצאים בקו אוירי ישר. אך משמעותם שונה. במואב חיים הגוים עלפי טומאתם. זו נקודת המוצא של בני ישראל. הם היו טמאים במצריים כמו הגויים...

המשך 

זיהוי המיקום של בית חגלה המקראית ושל גורן האטד

המיקום של בית חגלה המקראית ושל גורן האטד
  • שיחה מאת: הרב ד"ר יואל אליצור:
    דברי הרב ד"ר יואל אליצור בבכנס יריחו, שהתקיים בבית חגלה בחודש מנחם אב תשע"א. שמע את השיעור.
  • שיעור מאת: הרב זאב שחור ממדרשת טהר:
    הרב זאב שחור חידש חידושים משמעותיים. הוא הביא והראה מקורות המזהים את בית חגלה עם גורן האטד שטרם מזוהה אצל החוקרים. צפה בוידאו
  • מאמר מאת: ארנה קובוס:
    על נושא גורן האטד נכתב הרבה ועדיין אין תשובה מספקת...קראה את המאמר.

המשך  

המבט מיריחו

הדם הוא הנפש

מאת: ארנה קובוס

ארנה קובוס - מנהלת עמותת תרבות ומורשת יריחו
ארנה קובוס

מבנה הכלים בקודש וקודש קדשים.

מבנה הכלים עומד כנגד פנים. קדש קדשים מול המצח, זה הראש.

השולחן והמנורה בדרום וצפון כנגד העיניים, והפה, המזבח הקטן באותו קו של קדש קדשים כנגד האף והמזבח הגדול באותו קו של המזבח הקטן כנגד מערכת העיכול. שני וילונות, פרוכות מפרידות ביניהם כנגד הפרדת הצוואר והסרעפת בגוף האדם.

ללמד אותנו על מבנה נצח של מח, אף, בטן, בקו אחד כאשר העיניים והפה בצפון והדרום מנהלות את תאוות האדם, אור ואכילה.

הפרוכת השניה כנגד הסרעפת ואז המזבח הגדול כנגד מערכת העיכול,שבה מתרחש חילוף החומרים האדיר של כל החומרים.

יוצא דרך המח, השכל האנושי אדם יכול לקבל תובנה אלוקית, מסר משמיים.

דרך המנורה מאירים את האור שיכול להאיר בעיניים של אדם מואר. בעיניים רואים נצוצי קדושה, אור הנשמה. דרך העיניים האדם מתקשר עם אחרים. העיניים רואות אך גם מאירות...  המשך 


הבלוג של ארנה קובוס "מדיניות וחברה" 

ארמונות החורף של החשמונאים והארמון השלישי של הודוס

יריחו - הארמון השלישי של הורדוס – מבנה מתחת לרצפה של חדרי ההזעה
הארמון השלישי של הורדוס

מאמר מאת: אהוד נצר ז"ל

האחוזה המלכותית וראשיתו של אתר ארמונות החורף ביריחו

מדרום לעיר יריחו של היום, סמוך לדרך העתיקה היורדת מירושלים לאורך ואדי קלט, מצוי אתר נרחב שהיה מוכר בעבר בשם "תולול אבו אל-עלייק", אשר לדעת כל החוקרים שסקרו את בקעת יריחו, החל מן המאה שעברה, שכנה בו יריחו של ימי הבית השני, או "יריחו של הברית החדשה", כפי שחלקם קראו לה.

השם תולול אבו אל-עלייק נגזר משני תלים העומדים משני צדיו של ואדי קלט, הצפוני והדרומי.

מרבית החוקרים קשרו את צמד התלים הללו עם שני המבצרים שהרס פומפיוס לאחר כיבושה של ארץ-ישראל, בשנת 63 לפנה"ס. הם התבססו על דיווחו של ההיסטוריון סטרבון המספר על מבצרי ה"טירנים" אשר שמרו על הדרכים ליריחו, ואשר נהרסו בידי המצביא הרומאי... קרא את המאמר

ברית ערבות מואב - לפרשת "כי תבוא"

מבט מזרחה מערבות יריחו אל ערבות מואב

מאמר של הרב ד"ר חגי בן-ארצי

בסוף פרשתנו מסכמת התורה את נאומיו של משה רבנו ומדגישה, כי בערבות מואב נכרתה ברית נוספת בין הקב"ה ועם ישראל: "אלה דברי הברית אשר ציווה ה' את משה לכרות את בני-ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרת איתם בחורב" (דברים, כ"ח, ס"ט).

המשך