יריחו היהודית לדורותיה

זאב ח. ארליך
תוכן

תוכן

בפתיחה של יריחו 9
יריחו -- מימות עולם עד לכידת צדקיהו 13
סיור -- אל יריחו הקדומה 35
יריחו -- מעליית בבל עד נפילת רומא 39
סיור -- אל יריחו של בית שני 81
יריחו -- באלפיים שנות גלות 85
סיור -- אל יריחו של גלות 101
יריחו -- עם התחדש עם 104
לענין נוסף 203
יהודים ביריחו תשנ"ד 205
תמונות הצג

עמותת תרבות ומורשת יריחו
052-8699300, 02-9409038 .טל
email: jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90627
תרומות: בנק דיסקונט, סניף מס' 159 (מרכז ירושלים ), חשבון מס' 3212507
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6
בחזרהל"תולדות יריחו"