בעזרת ה' יתברך

האירועים האחרונים שהיו ביריחו ובסביבתה

 

השחתת הפסיפס בבית הכנסת נערן

שחתת בנערן    שחתת בנערן    שחתת בנערן
הפסיפס העתיק בבית הכנסת נערן - אבנים נלקחו ממנו לאחרונה

מאת: ארנה קובוס

בביקורנו בנערן היום מצאנו לקויים חמורים בפסיפס, מהם סימנים ברורים של הוצאת אבנים מן המקום. זו ממש גנבת עתיקות, מסורת עתיקה שלנו, שאין עוררין, הולכת ומתכלה בגלל הרשלנות השלטונות כולל רשות העתיקות והאזרחים שאינם מבקרים במקום.

חייבים להפסיק את ההשתוללות הזו!