בעזרת ה' יתברך

האירועים האחרונים שהיו ביריחו ובסביבתה

כ"ח ניסן - יום כיבוש יריחו על ידי יהושע בן נון

ביום שישי כ"ח ניסן, ציינו את יום כבוש יריחו בזמן יהושע בן נון, (כמו-כן, בדיוק חודש לאחר מכן, ב-כ"ח אייר נציין את יום שחרור יריחו במלחמת ששת הימים ע"י צה"ל).

בקרנו בשני בתי הכנסת – שלום על ישראל ו-נערן. הבאנו שופרות ותקענו בהם מול תל יריחו.

הרב ד"ר חגי בן-ארצי נתן שיעור והדרכה, והגדיש את ההבדל בין הפסיפסים של בית כנסת נערן ושל בית כנסת שלום על ישראל.

מהמרפסת של בית כנסת שלום על ישראל, הוא הצביע אל תל יריחו ודיבר על החשיבות של המקום.

בבית כנסת נערן, דיברנו על הסיפור של הנביא אלישע ואנשי נערן.

בתצפית מהמרפסת של ב"כ שלום על ישראל, אל תל יריחו :
מבט אל תל יריחו מהמרפסת של בית הכנסת שלום על ישראל
עוד תמונות 
השיעור של הרבד"ר חגי בן ארצי בבית הכנסת שלום על ישראל, ומבט אל תל יריחו, הקרוב לבית הכנסת:
החלק השני של השיעור של הרב ד"ר חגי בן-ארצי, שהתקיים בבית הכנסת נערן: