בעזרת ה' יתברך

האירועים האחרונים שהיו ביריחו ובסביבתה

סיורי סוכות סוכות בערבות יריחו

מאת: ארנה קובוס

ברוך ה' זכינו לארח עשרות מטיילים ביריחו ובגילגל המקראית. עשרות מטיילים התארחו בסוכת בבית חגלה על פני יריחו, רכשו ממוצרי המקום, ונהנו מן ההדרכות.

ביריחו ביקרנו בביתי הכנסת העתיקים שלום על ישראל ן-נערן וגם בארמונות החשמונאים

לצערי מצאנו צלב קרס בבית הכנסת העתיק של ארמונות החשמונאים, ובנייה ערבית בממדים מפחידים לכיוון המחנה הצבאי "דיה"– קראו את המאמר ב-הקול היהודי בנושא.

צריך להגביר את הנוכחות הישראלית במקום.

שנה טובה!

ארנה קובוס, תרבות ומורשת יריחו

תמונות והסרטה: ארנה קובוס


הסבר על הפסיפס בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו