בעזרת ה' יתברך

האירועים האחרונים שהיו ביריחו

הושענא רבה תשע"ט ביריחו

מאת: ארנה קובוס

כמדי שנה למדנו בליל הושענא רבה בבית חגלה על פני יריחו. הרב ד"ר חגי בן-ארצי מסר שיעור על החזון הציוני של הגאון מוילנה. הרב שמעון בן-ציון מסר שיעור בנושא "תורה ציוה לנו משה".

בבוקר על הנץ, התפללנו ותיקין בבית הכנסת העתיק "שלום על ישראל" ביריחו. השתתפה קבוצת בחורים ומשפחות שהתפללו בהתלהבות ושמחה.

הקפות המזבח בהושענות מזכירות את הקפות יריחו בהם נכבשה העיר בתקופת יהושע בן נון. הושענא רבה היא מעין תקון רוחני לכבוש הגשמי של יריחו. צריך לזכור שיריחו היא מנעולה של הארץ וכבוש ותקון בה משפיע לטובה לכל הארץ. יהי רצון שנחזור לשבת בה.

שיעורו של הרב שמעון בן-ציון בליל הושענא רבה בבית חגלה על פני יריחו
לימוד ליל הושענא רבה בסוכה בבית חגלה
יוצאים מבית חגלה לכיון יריחו בנץ החמה
יוצאים מבית חגלה לכיון יריחו בנץ החמה
הקפות הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
הקפות הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
הקפות הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
הקפות הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו

עוד תמונות

שיעורו של הרב חגי בן-ארצי – החזון הציוני של הגאון מ-וילנה

שמע או הורד את השיעור באודיו

  
--:--
  
  הורדה למכשיר MP3   הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

שיעורו של הרב שמעון בן-ציון – תורה ציוה לנו משה

שמע או הורד את השיעור באודיו

  
--:--
  
  הורדה למכשיר MP3   הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

הקפות הושענא רבה בבית הכנסת שלום על ישראל