בעזרת ה' יתברך

האירועים האחרונים שהיו ביריחו

מתנדבים קוריאנים בבית חגלה

קבוצת המתנדבים עוזרים בבית חגלה

קבוצת המתנדבים קוריאנים בבית חגלה על פני יריח
עוד תמונות 

קבוצות מתנדבים קוריאנים הגיעו לבית חגלה בשבוע ט"ו בשבט .קיבלו הדרכה מרגשת וסייעו במרץ לנקות את הגזם שהצטבר בחווה.