בעזרת ה' יתברך

האירועים האחרונים שהיו ביריחו

ישיבת הגולן התפללו וסיירו ביריחו

ביום שישי ט' תמוז, ישיבת הגולן התפללו בבית הכנסת העתיק שלום על ישראל, וקבלו הדרכה על המקום מפי ארנה קובוס. א"כ, סיירו וקיבלו הדרכה (מפי ארנה קובוס) בכמה אתרים חשובים בעיר יריחו: תל יריחו, מעיין אלישע ובית הכנסת נערן.

הגיעו 80 איש בהתלהבות. הרב שי וינטור, מישיבת הגולן, מביא אותם כבר פעם השניה, ובע"ה המסורת תמשך.

ישיבת הגולן מסיירים בבית הכנסת נערן ביריחו
עוד תמונות