בעזרת ה' יתברך

הגיעו לבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו בשני אוטובוסים של מכינת מעלה אפרים וישיבת מעלה אפרים. ג'בו ארליך מעפרה הדריך בנושא הפסיפס של בית הכנסת, אחרי ששמע את ההדרכה המרוממת של ארנה קובוס.

לפעם הראשונה, זכינו למתקפה. הערבים סגרו את הכבישים בצמיגים בוערים וזרקו סלעים. הצבא עבד במסירות נפש של החיילים כדי לפתוח את הצירים ולתת לאוטובוס לעבור. בזכות החברה לפיתוח בנימין, שמוכנים לקבל פגיעות ברכבים אך לא לעזוב את האזור.