בעזרת ה' יתברך

בין המשתתפים הגיע הרב יוסי פלאי, שהיה ראש הכולל בשלום על ישראל משנת 1993 ועד 2000, כאשר שרפו את בית הכנסת. בע"ה נשוב ליריחו.

בתל יריחו, יש כאן חידוש עצום. זהינו את החומה של חיאל בית אלי שבנה בכפירה וקיבל את עונשו במיתת 7 בניו. חיאל בית האלי חי כ-600 שנה אחרי יהושע בן נון.

הרב יוסי פלאי בחזרה ב-שלום על ישראל ביריחו
הרב יוסי פלאי בחזרה ב-שלום על ישראל
ארנה קובוס מרננת את הסמל המרכזי שבפסיפס ב-שלום על ישראל ביריחו
ארנה קובוס מרננת את הסמל המרכזי שבפסיפס ב-שלום על ישראל
תקיעת שופרות על תל יריחו
תקיעת שופרות על תל יריחו
הקבוצה בתל יריחו
הקבוצה בתל יריחו
הפסיפס בבית כנסת נערן ביריחו
הפסיפס בבית כנסת נערן

עוד תמונות