בעזרת ה' יתברך

  • בביקור בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו ביום שישי (ט"ו אלול), התפללנו לאחדות ושלום במדינה ובעולם ותקענו בשופרות. שמענו את דברי התורה של הרב יהודה גליק ואת ההדרכה של ארנה קובוס.
  • יהי רצון שיריחו תגאל, ארנה קובוס
  • (תודה לליאור על התמונות)

תמונות של השיעור בבית חגלה ושל התפילה ביריחו: