בעזרת ה' יתברך

תיכף עם סיום הפסח, החלו בהקפות סביב חומות יריחו. כל יום הקפה אחת וביום השביעי, שהיה שבת כ"ח ניסן, נבלעו החומות ונשרפה העיר, חוץ מביתה של רחב.

ביום שישי כ"ז ניסן תשפ"א (יום לפני ה-כ"ח ניסן), חגגנו את יום כיבוש יריחו. הקפנו את 4 הכניסות של יריחו באוטובוס ע"י תקיעת שופרות וקריאת פסוקים מספר יהושע.