בעזרת ה' יתברך

הברכה על הפסיפס של בית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
הברכה על הפסיפס

מאת: מערכת הקול היהודי

תלמידי ישיבת 'דורשי יחודך' של הרב גינזבורג הגיעו ביום שישי אל בית הכנסת העתיק ביריחו שלום על ישראל בו פעלה ישיבת יריחו, ניקו, שיפצו ותחזקו את המקום. התלמידים והרבנים התפללו שחרית וסעדו במקום.

ישיבת יריחו של הרב גינזבורג, פעלה בבית הכנסת העתיק עד לפני 21 שנים, אז פרצה ה'אינתיפאדה השנייה' והתלמידים נאלצו לעזוב את המקום.

מאז, אחת לתקופה, מגיעים תלמידים רבים למקום, משפצים ומתחזקים את בית הכנסת והישיבה ומראים נוכחות יהודית במבנה אשר נותר בדך כלל שמור ונעול. הקומה התחתונה נמצאת במצב שימור סביר, אך בקומה העליונה נדרש נקיון יסודי שיפוץ ותיקון.

בית הכנסת 'שלום על ישראל' נבנה לפני כ-1,300 שנה, ועד היום נשתמרה מרצפת בית הכנסת הפיספס האמנותי שעוצב במקום. במרכזו, סמל המנורה, יחד עם סימן שופר וסימנים נוספים. בכניסה לבית הכנסת ניתן לראות כתובת הפסיפס ובה ברכה לבני הקהילה היהודית שעמלו בבניית בית הכנסת.

מאז מלחמת ששת הימים היו מספר נסיונות להאחז בעיר, מהם נציין את תלמידי הרב מאיר כהנא הי"ד שהקימו את 'גרעין יריחו', ובהמשך את הישוב "מצפה יריחו". בשנת תשמ"ו (1986) רכשה 'רשות הגנים הלאומיים' את המבנה, ומאז החלה נוכחות יהודית משמעותית לתפילה ולימוד במקום.

גם ב'הסכמי אוסלו' ובבאים אחריהם נקבע שהאתר יישאר בשליטה ישראלית, למרות שיריחו ככלל הועברה לשליטה ערבית. במקום התייסדה ישיבת יריחו, והועמד בראשה הרב יצחק גינזבורג.

במשך תקופה, היה לימוד קבוע במקום ע"י קבוצה מתלמידי הרב שהגיעה מדי יום ללימוד. וכן הגיעו קבוצות ממקומות אחרים לתפילה ולימוד. גם לאחר יישום הסכמי אוסלו, הישיבה המשיכה להתקיים, והלימוד המשיך כסדרו.

בתשרי שנת תשס"א (אוקטובר 2000) נכנסו פורעים ערבים לישיבה והשחיתו את הציוד וספרי הקדש. מאז, פסקה הנוכחות היהודית הקבועה במקום.

הרב יוסי פלאי, מי שהיה תלמיד בישיבת יריחו לפני השחתת המקום מדגיש שעדיין קיימת ישיבה במקום: "למרות 20 שנה של נתק, ומכיוון שתקופה ארוכה לא התאפשר להגיע - המקום כיום דורש תחזוקה. אנחנו מגיעים מעת לעת לשפץ, לתקן, להתפלל וללמוד ובע"ה נזכה לחזק את האחיזה במקום".

קרא את המאמר בקול היהודי על האירוע. תודה לאלעזר ריגר ולקול היהודי לכתבה, לסרט להקלטה האודיו ולתמונות.