בעזרת ה' יתברך
תרבות ומורשת יריחו
ראשי English
בית חגלה יריחו והסביבה תורה מאמרים אירועים לרשום ביומן
מרפא בחגלה מוצרים תהיו שותפים

תהליך הגאולה ותהליך גולה

ב"ה

מתוך אמונה בתהליך הגאולה של עם ישראל בארצו אני פונה לחברי...

במשך תולדות עם ישראל הארוכות,  מכירים בשני תהליכים הפוכים שמתרחשים בעת ובעונה אחת: תהליך הגאולה ותהליך גולה. תהליך תקומה ותהליך שפלות.  יהי ההבדל בין גולה לגאולה  רק  א'. " ה' אלוקינו ה' אחד"

כאשר שאול המלך בוחר לרחם על העמלקי – הוא בוחר בשפלות המביאה לגולה

כאשר דוד המלך מסתתר במערות הורג את העמלקים והפלישתים ואינו פוגע בשאול הוא בוחר בתהליך הקוממיות והגאולה

כאשר עם ישראל מקבל עצמו את מנהגי המתייוונים הוא בוחר בהתבוללות המביאה לידי הגלות. ואילו מתתיהו  בוחר במרד ובמלחמה ומביא את הגאולה והמלכות

כאשר  יוחנן  בן זכאי   מכריז בשפלות "קחו את ירושלים תנו לי את יבנה וחכמיה" בוחר בגלות ובוגד  באמא אדמה. כי אין תורה ללא

ארץ ואין ארץ ללא תורה.

חכמנו כיוונו אותנו נכונה להעריך ולשמוח בחגי הגאולה של חנכה ופורים כיוון שבשנים היהודים בזכות האמונה מנצחים את הרשעים, פרוש הדבר שופכים דם הרשעים  ובונים את המקדש. בשני החגים.

היום חלק מתפוצת ישראל אינו יודע על מה חג החנכה שהפך חג מסכן של אור חיוור, ואילו פורים תחפושות עליזות ומנות על שום מה?

היום שברוך שמו שבנו אל ארצנו מרב הגלויות , אין אמונה בתהליך האדיר שמתרחש להביא את עם ישראל לעצמאות, מדינית, כלכלית, ערכית חברתית בארצו.

השלטונות מזדנבים אחרי הגוים ואין מודים על נצחוננו שהרי ה' ית' נלחם בגוים.

החרדים למניהם ממשיכים את האורך הגלותי בישיבות תוך כדי קבלת סיוע מן השלטונות. השלטונות מעדיפים שישבו בשקט ולא יפריעו להם.

רב הצבור המסורתי נאבק עם היום יום ואינו יודע איכן הוא נמצא.  רק צבור קטן נאבק על ארצנו בקדושה וגם זה  וווי מזדנב אחרי השלטונות כדי לשמור על הקיים

אבל השלטונות כבר חתמו בגלוי ברית עם האויבים, הורסים כל העת את ההתישבות, מיריחו, עזה, גוש קטיף, חומש וכלה בשבותיה.

השלטונות מזרימים לצבור כסף, ותענוגים, וחו"ל  ולימודי מקצוע כדי הלרויח, להרויח, להרויח

השלטונות שותל בכל ההתישבות את אנשיו על מנת שהאנשים ידעו והם  בפקוח.

את החברה הטובים משלנו משתדלים לשבור שוב ושוב, עוד הרחקה, ועוד משפט ועוד מאסר.

באותו זמן שהשלטוונות עוסקים בנו הגוים בארץ מתרבים וחוגגים: הערבים הולכים ומתנשאים בחברה הישראלית, בכלכלה, ובמעמד. הגוים העובדים מן המזרח הרחוק המתרבים בשכונות מזרח הרחוק בינינו, גוים אחרים בארץ רואים את הגאולה במידה ומשקפיים שלהם.

ובכן יש כאן מאבק גלוי בין שני מעוטים.  אחד השולט- כולו שמאל בלתי מאמין ואחד המאמין בגאולת ישראל במאבק.

המעוט השולט עשה ברית עם הערבים והאמרקאים נגדנו.אנחנו מצדנו חייבים לעורר את הצבור של ההתיישבות לפחות לצאת מן העדישות ולבוא לעזרתנו בכל  מאודו.

קודם כל צריך להציל את הנוער לצאת מן העדישות וללמד קשת , לא מחשב.

צריך להציל את הנוער של גוש קטיף שהם הנוער המובחר שלנו, לתת להם לקום יחד אתנו.. מאחר והגרושים התחילו מעזה ויריחו (ימית, יריחו, גוש קטיף) גם הגאולה תבוא משם. מעזה ויריחו. עזה ויריחו תחילה. . הם יורו לנו איך לקום.

בלעדיהם אין אנו יכולים לזוז.

הגיע רבותי העת לזוז, תצאו מן העדישות, תפסיקו להזדנב אחרי השלטונות, הם בגדו בנו בגדול, כבר מזמן מסרו את כולנו בידי הערבים הרוצחים אפילו כבר בלבוש הבורגני הזעיר.

יהי רצון שחג מתן תורה יביא התעוררות וגעגעוים לעצמאות לעבוד את ה' אלוקנו, בבנינן הבית בע"ה ובגרוש האויבים.

ארנה קובוס, בית חגלה על פני יריחו


מי אנחנו
מי אנחנו
עמותת תרבות ומורשת יריחו
לזכרו של מרק בן יוסף נחמיאס זצ"ל
מנהלת העמותה: ארנה קובוס – טל: 02-940-9038, נייד: 052-869-9300
jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90687 תרומות: בנק דיסקונט, סניף מס' 159 (מרכז ירושלים ), חשבון מס' 3212507
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6
כרטיס ביקור
כרטיס ביקור