בעזרת ה' יתברך
תרבות ומורשת יריחו
ראשי English
 • מאמרים
  • מאמרים על יריחו – דעות, השקפה, פרשנות...
     
מרפא בחגלה מוצרים תהיו שותפים

הקמת בית חגלה בחודש מנחם אב

דקל

בשמחתנו בראש חודש אב נתנו לנו לשבת בבית חגלה, ע"י המח"ט דאז, כנראה כבדיחה אך לקחתי זאת ברצינות.

לכן ר"ח אב הוא יום הולדת לבית חגלה.

יש כאן חידוש!

בס"ד

 • מאז הקמת המדינה, טרם קמה בית חגלה. והרי הייתה קיימת בתקופת כיבוש הארץ ע"י יהושע בן נון.
 • כמוזכר בספר יהושע פרק י"ח, בית חגלה מגדירה את הגבול בין בנימין ליהודה.
 • ובכן היום בית חגלה מחדשת עוד נדבח במסורת ישראל.
 • אשתמש בדרשה של הרב ישראל אריאל אריאל בכנס על בקעת יריחו בבית חגלה בערב ראש חודש: הגבול מבית חגלה מתואר בשמונה פעמים "ויעלה". בית חגלה כולה עליה והתעלות היא לכיוון ירושלים.
 • נוסיף, גם את מעמד גלגל- מעמד הברית שאין מקום זולת הגלגל כדי ללמוד על הקודש וקדושה. כאן ליד המעיין השופע, עם ישראל לומד מצוות הארץ, כורת ברית עם אלוקיו בגופו .
 • כאן לראשונה אחרי חטאי המדבר, העם הופך לטהור, ומחויב לחגוג את חג החרות בארץ ישראל.
 • כאן מתחת לעיני משה רבנו, בבית ראשון, אליהו ואלישע ובני הנביאים לומדים. מכאן אליהו עולה חי השמיימה. מה מחריד המקום הזה? כאן מתחברים שמיים וארץ ביבול המתקבל לידי האדם ואשר מביא בכורים בבית המקדש. כאן נסגרים מעגלים. זה של יציאת מצריים ונפתח מעגל ההתנחלות.
 • בית חגלה מופיעה במפת מדוה כעיר יהודית, ליד 12 האבנים שבגלגל.
 • נאמר שבימות המשיח כל יגון יהפך לשמחה.
 • והכן משמח – אני זוכרת בתשעה באב באותה שנה, שלא היה זולת אוהל, קראנו את המגילה והייתי כה שמחה שלא עברו יותר מתשעה ימים ויש כבר פעילות.

יהי רצון שנצליח ליישב את הנקודה בקדושה!

ארנה קובוס, בית חגלה
052-8699300

מי אנחנו
מי אנחנו
עמותת תרבות ומורשת יריחו
לזכרו של מרק בן יוסף נחמיאס זצ"ל
מנהלת העמותה: ארנה קובוס – טל: 02-940-9038, נייד: 052-869-9300
jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90687 תרומות: בנק דיסקונט, סניף מס' 159 (מרכז ירושלים ), חשבון מס' 3212507
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6
© כל הזכויות שמורות: עמותת תרבות ומורשת יריחו
כרטיס ביקור
כרטיס ביקור