בעזרת ה' יתברך
תרבות ומורשת יריחו
ראשי English
  • מאמרים
    • מאמרים על יריחו – דעות, השקפה, פרשנות...
     
מרפא בחגלה מוצרים תהיו שותפים

חודש אלול

שערי בית המקדש
תוקעים בשופר דרומית מיריחו

הפתח לתשובה...

גאולת הקרקע זו מצוות דורנו, ודרכה עם ישראל מגיע לגאולה לאומית ופרטית.

אחרי שנות הגולה הארוכות, עם ישראל איבד את זיקתו לאדמה, ארץ הקודש - מקור הברכה לעמנו ולעולם כולו.

הציבור שחי בדרום בקעת הירדן סביב ליריחו מקופח בגלל מסירת יריחו לערבים. הציבור הזה יושב על גבי האוצר של הארץ - השבר הסורי אפריקאי. מכאן הכניסה לארץ הקודש, וזה מקום הברית הלאומית עם אלוקה בגִלגל המקראית.

הציבור הזה מתוסכל, ואצלנו מוצא שיעורי תורה מרוממים באמונה לחיים. השעורים מקדמים אנשים לתשובה, משפחות הולכות בטהרה, ילדים מתחנכים למצוות.

קבוצות מטיילים ישראליים מוצאים כאן - בביקורם בחווה האקולוגית שלנו - פתח לתקווה לאומית ופרטית כאחת.

אל נשכח! יריחו היא מנעולה של הארץ! גאולתה מזכה את הפרטים בדומה.

כל אזור השבר במיוחד מול יריחו הוא אזור מקודש על פי התורה – נאמר "ירדן יריחו" בספר במדבר, הוא אזור חציית הירדן.

גאולת גִלגל חושפת את "יסוד" הארץ לטהרה, והעם יכול לקבל קדושה.

בלעדי זה אנו דורכים בארץ הקודש אך ממשיכים את דרכי הגלות, מזדנבים אחרי הגוים ואין טעם מעבר ללחם והתענוגות.

עם ישראל בארץ הקודש יש לו משימה פרטית ולאומית ועולמית לחשוף את זיקתו אלוקה ואל הקרקע בשמחה. אז הפרט מתגמד לעומת האור אליו צועד בשמחה, אז החיבור בין האישים בעם הוא פשוט, אז כולנו כאחת, תוך עזרה הדדית מתקדמים להגשים את ההבטחה האלוקית - שלא נדע צרות לא בבריאות, ולא בבטחון ולא בכלכלה. אז כולנו צועדים יחד תוך חלוקת תפקידים ברורה ומועילה לקראת "וידעת את ה' אלוקים ה' אחד", "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך".

ארנה קובוס

בית חגלה
052-8699300
תרבות ומורשת יריחו

מי אנחנו
מי אנחנו
עמותת תרבות ומורשת יריחו
לזכרו של מרק בן יוסף נחמיאס זצ"ל
מנהלת העמותה: ארנה קובוס – טל: 02-940-9038, נייד: 052-869-9300
jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90687 תרומות: בנק דיסקונט, סניף מס' 159 (מרכז ירושלים ), חשבון מס' 3212507
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6
© כל הזכויות שמורות: עמותת תרבות ומורשת יריחו
כרטיס ביקור
כרטיס ביקור