בעזרת ה' יתברך
תרבות ומורשת יריחו
ראשי English
  • מאמרים
    • מאמרים על יריחו – דעות, השקפה, פרשנות...
     
מרפא בחגלה מוצרים תהיו שותפים

מאמר כותרת

חודש תשרי

שערי יריחו
תקיעת שופר בשערי יריחו

חודש תשרי הוא ראש השנה, מביא חידוש לעולם. הוא נמצא בעונת המעבר, בין קיץ לחורף.

שני חצאי שנה מקבילים. מתשרי לאדר ומניסן לאלול. שני תהליכים אלו בחודשים הנ"ל מקבילים אך לא בדיוק. בניסן יצאנו ממצריים, קבלנו תורה והתלוננו במדבר. בני ישראל חטאו והתחרטו ובקשו סליחה.

בחודש תשרי הוא ראש השנה מחודש מתוך בקשת הסליחה של ב"י. הכל מתפתח כאן ברוח התשובה.

קבלת התורה שהוא יום הכפורים, סוכות מקביל לתקופת העומר עד שמחת תורה.

הושענא רבה מקביל לכבוש יריחו.

ראש השנה של חודש ניסן הוא גשמי, ממשי ואילו ראש השנה של חודש תשרי הוא כולל תשובה . החידוש נמצא בחיים עלפי התשובה.

כל העולם מקבל מכות בפרטי ובכללי. אך מתיחסים לזה כמזל או פגעי טבע. אין שמץ לתשובה. חיים עלפי התשובה בארץ הקודש זה תיקון בנ"י האמור לסחוב את העולם כולו.

יהי רצון שבנ"י יעשו תשובה וישלימו את החסר אחד מהשני. עם ישראל אחד הוא. כל הפילוגים אמורים להתאחד בתשובה, כאשר נבין שאצל כולם יש דבר חיובי, אותו יש לקחת, כולל אצל החילוניים, ופושעים, הדתיים לסוגיהם. במצב של היום כל קבוצה בעם חושבת שהיא צודקת והאחרים יעשו תשובה.

תוך אהבת ישראל יש מה ללמוד זה מזה, לכן התורה מצווה אותנו בסוכות בהתקבצות יחד של סוגי ישראל תחת כנפי השכינה. סוכות שהוא חג האחדות מופיע בחגי תשרי ולא פסח כי רק ע"י תשובה מאהבה אפשר להגיע לאחדות.

כתיבה וחתימה טובה

גאולת הקרקע ויריחו בהתחלה

בתשובה מאהבה!

שנה טובה!!

ארנה קובוס

בית חגלה

מי אנחנו
מי אנחנו
עמותת תרבות ומורשת יריחו
לזכרו של מרק בן יוסף נחמיאס זצ"ל
מנהלת העמותה: ארנה קובוס – טל: 02-940-9038, נייד: 052-869-9300
jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90687 תרומות: בנק דיסקונט, סניף מס' 159 (מרכז ירושלים ), חשבון מס' 3212507
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6
© כל הזכויות שמורות: עמותת תרבות ומורשת יריחו
כרטיס ביקור
כרטיס ביקור