בעזרת ה' יתברך
תרבות ומורשת יריחו
ראשי English
  • מאמרים
    • מאמרים על יריחו – דעות, השקפה, פרשנות...
     
מרפא בחגלה מוצרים תהיו שותפים

הושענא רבה


ליל הושענא רבה בבית חגלה

אני והוא הושיע נא

הלוח העברי בנוי משני חצאי שנה. אחד טבעי לפי ההתרחשות בזמן השני מהווה תיקון לראשון הטבעי. מסתבר שעל פי הטבעי האדם חוטא. התשובה היא אפשרות גאונית של התורה כדי לשמור על המניע החיובי של האדם להמשיך להשתדל למרות שהוא חטא.

כך בנויה השנה משני חצאים:

  • ראש השנה טבעי- בניסן שנגאלו ממצריים
  • ראש השנה מתוקן בתשרי
  • קבלת התורה הטבעית בשבועות
  • ק"הת המתוקנת ביום כיפור
  • יציאת מצריים טבעית בפסח ומתוקנת בסוכות
  • כבוש יריחו אחרי פסח בכ"ח ניסן
  • והמתוקן בהקפות המזבח של שמחת תורה.

האדם הישראלי הופך להיות שותף לקב"ה בתהליך הגאולה. או הקב,ה משתף את האדם הישראלי בגאולתו. זה אינו תהליך כפוי עלינו אלא תהליך שבו האדם הישראלי הוא רגליים לשכינה.

אין ה' מושיע אלא בשיתוף השופט או המשיח, או מנהיג כלשהו שקופץ למים או לאש, לאריות או לפלישתים.

על סמן השיתוף הזה אנו רשאים להתפלל ולבקש. לעמוד במשא ומתן, לנדור נדר. יש ללמוד מאבותינו הקב"ה אינו משהו הרטילאי שלא יודעים איך להתייחס אליו. היום בגלל השפעות הגולה מתייחסים אל הקב,ה כאל משהו ריק או משהו כל יכול. חסרה האמונה "אני והוא הושיע נא".

הקב"ה נתפס כישות שאפשר לתפעל אותה. לכן התפילה צריכה להיות מדוייקת ולא כללית- להבדיל בר"ה שאין מילים אלא רק קריאה –תקיעת שופר. השגרה היא תפילה מילולית בעלת מילות תוכן היורדות לפרטי פרטים.

מעשה האדם הישראלי נתפס כהתחלה של תהליך שה' מוזמן לסיים. האדם אינו לבד אלא שותף במעשה הבריאה.

כאשר האדם חוטא יש לו אפשרות לתשובה ולתיקון. כך השנה העברית היא במעגלים לא זהים אלא נעים בתנועה לכיוון הגאולה.

בחיים הלאומיים אחרי תהליכים טבעיים התלווה החטא. ( חטא העגל, חטא עכן בכבוש יריחו) בזכות התשובה יכולים להמשיך.

משימתנו היא להכריח את הקב,ה להיות שותף ובאותה מידה להשתדל להתעלות כדי להבין תהליכים בתולדות העם ובפרטים.

יהי רצון שנשפר שותפות זו!

ארנה קובוס

בית חגלה
052-8699300

מי אנחנו
מי אנחנו
עמותת תרבות ומורשת יריחו
לזכרו של מרק בן יוסף נחמיאס זצ"ל
מנהלת העמותה: ארנה קובוס – טל: 02-940-9038, נייד: 052-869-9300
jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90687 תרומות: בנק דיסקונט, סניף מס' 159 (מרכז ירושלים ), חשבון מס' 3212507
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6
© כל הזכויות שמורות: עמותת תרבות ומורשת יריחו
כרטיס ביקור
כרטיס ביקור