בעזרת ה' יתברך

מאמרים על יריחו - ארנה קובוס

בלוג


על החשיבות והמרכזיות של יריחו


מועדים ותאריכים מיוחדים

 • ראש השנה: כולנו תינוקות- בראש השנה לא יודעים לדבר,מתדרדרים למצב ראשוני כל כך כתינוק חי אפילו במצב בהמתי.
 • הושענא רבה: אני והוא הושיע נא.
 • חודש מרחשוון: אני והוא הושיע נא.
 • חנוכה: אור החשמונאים כנגד עינינו.
 • חודש שבט: ברוך הבא חודש האילן.
 • ז' אדר: ז אדר הוא היום להתייחד עם משה רבנו.
 • חודש ניסן: זהו החודש הנבחר בתורתנו הקדושה כחודש הראשון.
 • חודש אייר: זה חודש האור. בחודש הזה מתקיימת הגאולה- מאחר ותקופת העומר היא תקופת המהפך. מפסח לשבועות.
 • יום העצמאות: כמה זה מרגש! נס גלוי! אחרי 2000 שנות גלות! רק המדינה אינה דומה לחזון ישראל.
 • חודש סיון: חודש סיוון, רות מואביה, המשיח וההתחלה מהמקום הנמוך ביותר.
 • חודש מנחם אב: כל העולם בנוי מחיות טמאות. כולו ורובו. יש רק 7 מינים טהורים לעם ישראל ולמקדש.
 • חודש אלול: חודש אלול, חודש ששי לחודשי השנה, חודש של חשבון נפש.

אישים שתרמו ליישוב יריחו


על המרכזיות של ארץ ישראל

 • התיישבות: במשך תולדות עם ישראל מכירים בשני תהליכים הפוכים –גאולה גולה – ארנה קובוס.
 • על השמיטה: מה? התורה שלכם דואגת לערבים לא ליהודים? – ארנה קובוס.