logo עמותת תרבות ומורשת יריחו logo

בוכים

האסון הגדול של עם ישראל, ממנו הוא סובל עד היום, כי לא הוריש את הגויים מארץ ישראל. העניים התחיל בימי השופטים. במקום הנקרא בוכים, כי שם בכו בני ישראל משום שלא הורישו את הגויים. ואכן היה להם על מה לבכות. אותו בכי מצטרף לבכיות של חורבן בית ראשון ושני, ודרך כל הדורות עד ימינו אנו, על חללי המלחמות והחבלה.

מקום זה נמצא בקניון שבין ההר שעליו נמצא המחנה הצבאי "דיה" ובין ההר שעליו עומד מבצר דוקים מימי הבית השני. המבצר השתמר במעין דויק הסמוך, הנקרא היום קרנטל. השם דוקים שומר על בוכים שמימי הבית הראשון. המטרה לבחירת קניון זה זהה לבחירת העמק בין הר גריזים להר עיבל. כמו כן הגיא מול בית פעור, או עמק עכור. מעמקים אלה היו גורמים להגברת הקול, אשר היה נשמע למרחוק.


עמותת תרבות ומורשת יריחו
052-869-9300, 02-940-9038 .טל
email: jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90687
תרומות: בנק דיסקונט, סניף רוממה מס' 67, חשבון מס' 212504
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6

נופש ומרפא
דף שער
תרומות
השקפת העמותה
מה חדש
גלריית תמונות
"היה היה" - סיפורי התחלה
תיירות ונופש
מאחזים
מפות
צור קשר
אתרים מומלצים
English
פעילות
אירועים
שיעורים
פעילים דרושים
אתרים ביריחו
תל יריחו
אלישע
עין חוגלה
שלום על ישראל
בית כנסת "נערן"
ארמונות החשמונאים
סככה
מעברות הירדן
גלגל
דביר
אבן בהן בן ראבן
בוכים