בעזרת ה' יתברך

ימי עיון באווירה ארץ ישראלית בבית חגלה - תשע"ו

מפגש 12 – לקראת יום כיפור תשע"ו

ב-ז' תשרי התקיים היום עיון כמו שקבענו, רק עם ד"ר חגי בן ארצי . הוא העביר שיעור על הענות לתפילה המוזכרת בתפילת יום כפור ליהושע בגלגל, לאברהם אבינו בעקידה.הוא קיים שני דיונים על כל אחד בנפרד. ליהושע נגשנו לנקודת התצפית והשיעור היה על רקע הר נבו ועין נוחיל. היה מרתק.

א- הרב חגי בן-ארצי בגילגל המקראית: מי שענה ליהושע בגילגל

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

ב- הרב חגי בן-ארצי בבית חגלה: מי שענה לאברהם בהר המוריה

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 13 – חודש מרחשון תשע"ו

יום עיון ארץ ישראלי עם ד"ר חגי בן ארצי והרב אברהם בלס – ו' חשוון תשע"ו.

השנה ד"ר חגי בן ארצי ילמד ליקוטים מן ספר "אורות" של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. הרב אברהם בלס ממשיך בליקוטים מתוך התלמוד הירושלמי תוך השוואה לתלמוד הבבלי. הנושה השבוע: בקשה לגשמים.

א- שיעור הפתיחה של הרב חגי בן-ארצי על ספר אורות של הרב קוק זצ"ל

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

ב- שיעורו של הרב אברהם בלס על התלמוד הירושלמי: בקשה לגשמים

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 14 – חודש כסלו תשע"ו

ביום עיון ב-ג' כסלו, ד"ר חגי הן ארצי לימד פרק המלחמה מתוך ספר אורות של הרב קוק, גם כדי להשיב לטוענים שזה ספר מיליטנטי.

הרב אברהם בלס לימד על כבוד הזולת, ששווה לכבוד המקום, מתוך התלמוד הירושלמי, כאשר אין זכר לערך זה בתלמוד הבבלי. לימוד מתוך אותם הסוגיות בשני התלמודים. השיעור מהווה חידוש עצום בערכי ארץ הקודש בתורה , דבר החסר בתלמוד הבבלי.

א- שיעורו של הרב חגי בן-ארצי על ספר אורות של הרב קוק זצ"ל: פרק המלחמה

(רוב השיעור באנגלית)

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

ב- שיעורו של הרב אברהם בלס על התלמוד הירושלמי: כבוד הזולת לעומת כבוד המקום

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 15 – חודש טבת תשע"ו

ביום עיון שהיה ב-ט"ו טבת, ד"ר חגי הן ארצי לימד את פרק ה' – "ישראל ותחייתו " מתוך ספר אורות של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.

הרב אברהם בלס נתן שיעור על "איך מחלישים ואיך מחזקים", בלימוד מתוך אותם הסוגיות בשני התלמודים, הבבלי והירושלמי.

א- שיעורו של הרב חגי בן-ארצי על ספר אורות של הרב קוק זצ"ל: ישראל ותחייתו

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

ב- שיעורו של הרב אברהם בלס על התלמוד הירושלמי: איך מחלישים ואיך מחזקים

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 16 – חודש שבט תשע"ו

ביום עיון שהיה ב-ז' שבט תשע"ו, הרב אברהם בלס ממשיך בליקוטים מתוך התלמוד הירושלמי תוך השוואה לתלמוד הבבלי. נושא השיעור: החודש הזה לכם ראש חודשים.

שיעורו של הרב אברהם בלס על התלמוד הירושלמי: החודש הזה לכם ראש חודשים

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 17 – חודש אדר א' תשע"ו

א- שיעורו של הרב חגי בן-ארצי על ספר אורות של הרב קוק זצ"ל: שלושת הכוחות ביהדות

קיימים ביהדות שלושה כוחות שונים, שבדרך הטבע מנוגדים אחד לשני. הכוחות הם: הקודש, הלאומנות והאוניברסליות (אהבת האנושות).

שלושת הכוחות האלה מתבטאים בחרדים, בציונים ובתנועת ההשכלה. הרב קוק רצה לאחד את שלוש הכוחות האלה במסגרת היהדות הארץ ישראלית.

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

ב- שיעורו של הרב אברהם בלס על התלמוד הירושלמי: היחס בין הרוחני והמעשי

הרב בלס מתחיל בשאלה האם בונים את הכלים (המסמלים את הרוחניות) לפני בניית המשכן (המסמל את המעשי), כמו בפרשה תרומה, או ההפך כמו בפרשה ויקהל. הוא ממשיך וסוקר את היחס בין הקודש והמעשי בתלמוד הירושלמי לאומת התלמוד הבבלי.

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 18 – חודש אדר ב' תשע"ו

שיעורו של הרב אברהם בלס על התלמוד הירושלמי: פורים

היום הרב אברהם בלס דיבר על פורים מההיבט של התלמוד הירושלמי...

מטרת עם ישראל לשפר את העולם, דבר שאי אפשר לעשות בגלות. לכן המסר של פורים הוא לעזוב את הגלות ולבוא לארץ ישראל, ולא ללכת בדרך הייאוש שעמלק מקרין, ואף להילחם כנגד.

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 19 – חודש סיון תשע"ו

ביום עיון שהיה ב-י"ג סיון, ד"ר חגי הן ארצי לימד את "סדר הגאולה" מתוך ספר אורות של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.

שיעורו של הרב חגי בן-ארצי על ספר אורות של הרב קוק זצ"ל: סדר הגאולה

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 20 – חודש תמוז תשע"ו

ביום העיון שהיה ב-י"א תמוז תשע"ו, הרב אברהם בלס המשיך בליקוטים מתוך התלמוד הירושלמי. נושא השיעור: קלקול חשבונות יש כאן - על שלוש השבועות בתלמוד הירושלמי לעומת התלמוד הבבלי.

שיעורו של הרב אברהם בלס על התלמוד הירושלמי: קלקול חשבונות יש כאן

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...
מקורות: מקורות עיין במקורות השיעור

מפגש 21 – תשובה בחודש אלול: ר"ח אלול תשע"ו

בראש חודש אלול, חודש התשובה, הרב אברהם בלס מדבר על חומרות וקולות מזווית התלמוד הירושלמי, והרב ד"ר חגי בן-ארצי מלמד את ספר אורות התשובה של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.

א- שיעורו של הרב אברהם בלס על התלמוד הירושלמי - חומרות וקולות

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

ב- שיעורו של הרב חגי בן-ארצי על ספר אורות התשובה של הרב קוק זצ"ל

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...