בעזרת ה' יתברך

ימי עיון באווירה ארץ ישראלית בבית חגלה - תשע"ז

מפגש 22 - מרחשוון תשע"ז

החודש לפני 40 שנה היישוב בית אל עלה לקרקע. לרגל האירוע, ד"ר חגי בן ארצי דיבר איתנו היום על העיר בית אל.

עם הרב אברהם בלס, למדנו מתוך התלמוד הירושלמי. נושא השיעור: עקדת יצחק.

א- שיעורו של הרב חגי בן-ארצי על העיר בית אל

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

ב- שיעורו של הרב אברהם בלס על התלמוד הירושלמי: עקדת יצחק

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...
מקורות: מקורות עיין במקורות השיעור

מפגש 23 - כסלו תשע"ז

ביום עיון ב-ד' מכסלו, הרב ד"ר חגי הן ארצי לימד פרק המלחמה מתוך ספר אורות של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. נושא השיעור: שלושת הכוחות ביהדות. קיימים ביהדות שלושה כוחות שונים, שבדרך הטבע מנוגדים אחד לשני. הכוחות הם: הקודש, הלאומנות והאוניברסליות (אהבת האנושות). שלושת הכוחות האלה מתבטאים בחרדים, בציונים ובתנועת ההשכלה. הרב קוק רצה לאחד את שלוש הכוחות האלה במסגרת היהדות הארץ ישראלית.

הרב אברהם בלס דיבר על המצב שבו העובר מסכן את האשה, מהמבט של התלמוד הירושלמי.

א- שיעורו של הרב חגי בן-ארצי על ספר אורות: שלושת הכוחות ביהדות

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

ב- שיעורו של הרב אברהם בלס על התלמוד הירושלמי: שהעובר מסכן את האשה

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 25 - ניסן תשע"ז - לקראת חג הפסח

א- שיעורו של הרב ד"ר חגי בן-ארצי - מה בין חודש ניסן לחודש תשרי

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

ב- השיעור של הרב אברהם בלס בתלמוד הירושלמי לקראת חג הפסח

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 26 - אייר תשע"ז - בין עצמאות ושיחרור ארץ ישראל המערבי

הרב ד"ר חגי בן ארצי לימד על מלחמת ששת הימים, רק אחרי שצפינו לעבר הר נבו הנמצא ממול בית חגלה, והזכרנו את משה רבנו המביט עלינו תדיר.

הרב ד"ר חגי בן ארצי פירסם חוברת על מלחמת ששת הימים המתוארת כניסים המתרחשים בששת ימי בראשית . כמו כן הוא ממליץ לקרוא הלל בכל הימים אפילו ביום השמיני כמו בחנוכה.

לקראת חודש אייר, חודש הגאולה, הרב אברהם בלס לימד על עצמאות ישראל מההבט של התלמוד הירושלמי, והדגיש את ההבדלים בין שני התלמודים: בירושלמי, את תחושת החיים, הבטחון והאחריות ,לעומת התלמוד הבבלי השוהה בגולה, ונמנע ממנו שמחת החיים, כך שמה שנותר הוא למדנות לשמה.

כתבה ב-: "הקול היהודי"

א- שיעורו של הרב חגי בן-ארצי על מלחמת ששת הימים

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

ב- שיעורו של הרב אברהם בלס על התלמוד הירושלמי: עצמאות ישראל

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

מפגש 27 - סיון תשע"ז

א- שיעורו של הרב חגי בן-ארצי על המרד והחורבן

הרב חגי בן ארצי מתחיל סדרה חדשה של שיעורים בנושא: המרידות של עם ישראל נגד השילטון הרומי, לפי הספר החדש שהוא כתב

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

ב- שיעורו של הרב אברהם בלס על התלמוד הירושלמי: טבעיות החיים

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...
מקורות: מקורות עיין במקורות השיעור

מפגש 28 - חוגגים ט"ז שנים לבית חגלה – מנחם אב תשע"ז

א- השיעור של הרב ד"ר חגי בן ארצי על זכרם של המורדים נגד שילטון רומה

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...

ב- השיעור של הרב אברהם בלס בתלמוד הירושלמי על קלקול החשבות, שקורה מרוב צער

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...
מקורות: מקורות עיין במקורות השיעור

מפגש 29 – לקראת ראש השנה, אלול תשע"ז

שיעורו של הרב אברהם בלס בתלמוד הירושלמי: ראש השנה, המלכת הקב"ה

תמצית השיעורים ב-YouTube

שמע או הורד את השיעור באודיו


--:--

הורדה למכשיר MP3

הורדה: לחצן ימני, שמירת היעד בשם...
מקורות: מקורות עיין במקורות השיעור