בעזרת ה' יתברך
תרבות ומורשת יריחו
ראשי English
  • מאמרים
    • מאמרים על יריחו – דעות, השקפה, פרשנות...
     
מרפא בחגלה מוצרים תהיו שותפים

בוכים

בס"ד

האסון הגדול של עם ישראל, ממנו הוא סובל עד היום, כי לא הוריש את הגויים מארץ ישראל.

העניים התחיל בימי השופטים. במקום הנקרא בוכים, כי שם בכו בני ישראל משום שלא הורישו את הגויים.

ואכן היה להם על מה לבכות. אותו בכי מצטרף לבכיות של חורבן בית ראשון ושני, ודרך כל הדורות עד ימינו אנו, על חללי המלחמות והחבלה.

מקום זה נמצא בקניון שבין ההר שעליו נמצא המחנה הצבאי "דיה" ובין ההר שעליו עומד מבצר דוקים מימי הבית השני. המבצר השתמר במעין דויק הסמוך, הנקרא היום קרנטל. השם דוקים שומר על בוכים שמימי הבית הראשון.

המטרה לבחירת קניון זה זהה לבחירת העמק בין הר גריזים להר עיבל. כמו כן הגיא מול בית פעור, או עמק עכור. מעמקים אלה היו גורמים להגברת הקול, אשר היה נשמע למרחוק.


מי אנחנו
מי אנחנו
עמותת תרבות ומורשת יריחו
לזכרו של מרק בן יוסף נחמיאס זצ"ל
מנהלת העמותה: ארנה קובוס – טל: 02-940-9038, נייד: 052-869-9300
jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90687 תרומות: בנק דיסקונט, סניף מס' 159 (מרכז ירושלים ), חשבון מס' 3212507
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6
© כל הזכויות שמורות: עמותת תרבות ומורשת יריחו
כרטיס ביקור
כרטיס ביקור