logo עמותת תרבות ומורשת יריחו logo

עיו חוגלה

עין חוגלה

חוגלה היא עיר מקראית. היא מוזכרת אצל יהושע בחלוקת הנחלות. היא מציינת את הגבול בין יהודה לבנימין. היא מצויינת פעם שניה כאחת מערי בנימין, יחד עם בית אל.

אנו נמצאים קרוב לעתיקות של חוגלה המקראית. מצאנו שם חרסים עתיקם. יש שם חפירות מעניינות מאוד. ביניהן שפה מאבן מעוגלת בפינות, מאגר מים ענק שמור היטב.

במקום יש גן ענק של תמרים , עונג גן עדן. . מקביל לעין חוגלה יש את נחל נוחיל. גם שם נוה עם כוכים של מנזר חצובים באבן טיט. יש מה לראות. תענוג עולם הוא לעמוד ולהביט בבקעת יריחו, עריסת תולדות ישראל.

מכאן בני ישראל נכנסו לארץ, על פי הגבורה.בבקעת יריחו, נהר הירדן מחבר את ים כנרת (ים החיים, משם אנו שותים) לים המלח (ים המוות). אין נהר בעולם שמחבר את החייםם למוות. גם מהמערב למזרחעומדים הרי החיים (ארץ ישראל עם תורה) מול הרי המוות (ארץ הטומאה- חיי הגויים, בלי תורה). בבמוי הטבעי מתרחשים תולדות עם ישראל. המקום הוא הנמוך ביותר בעולם. לפי ההלכה , בעל תפילה אמור לעמוד במקום הנמוך ביותר כדי להתפלל."ממעקים קראתי "ככל שנמצאים נמוך יותר, קל יותר להנתק מןהיצר ודבוק בעבודת ה' ית'.

כל תקופת התחלה וסוף בתולדות עם ישראל מתרחשת כאן. בסיום בית ראשון מלך צדקיהו בורח מן הארמון בירושלים, ליריחו, דרך תעלה סודית, ושם הכשדים במקרה תופסים אותו ומנקרים את עיניו, ומביאים אותו לגלות.

בסיום בית שני כאן מתרחשות כל הרחיצות של הורדוס (בארמונות הורדוס )ליד ואדי קלט.

עם תחילת בית שלישי רבי סולומון וחבורתו בהיותם יודעים שרק מיריחו יתחיל כבוש הארץ, משתדלים לקנות בכסף מלא שטחי יריחו מן הפאשה הטורקי. העיסקה לא יוצאת לפועל בגלל יהודים מלשינים. חבורתו של רבי סלומון מקימה את פתח תקוה במקום הנוכחי.

לפי הכתובים הושע כותב " והקומותי את עמק עכור לפתח תקוה" .אם עמק עכור הכוונה לואדי קלט פתח תקוה היתה צריכה להתקיים בדרומה של יריחו.

חוגלה נמצאת בדרך של בני ישראל לגלגל לכרות את הברית המחודשת. יכול להיות שגבעת הערלות נמצאת בקרבת מקום.

בית חוגלה - שם מקיימים שיעורים, שבתות ואירועים       מחנה צבאי ליד עין חוגלה

הגיע הזמן לקיים כריתת ברית הלב והפה החל מחוגלה.

           

חוגלה=חג לה'

 


עמותת תרבות ומורשת יריחו
052-869-9300, 02-940-9038 .טל
email: jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90687
תרומות: בנק דיסקונט, סניף רוממה מס' 67, חשבון מס' 212504
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6

נופש ומרפא
דף שער
תרומות
השקפת העמותה
מה חדש
גלריית תמונות
"היה היה" - סיפורי התחלה
תיירות ונופש
מאחזים
מפות
צור קשר
אתרים מומלצים
English
פעילות
אירועים
שיעורים
פעילים דרושים
אתרים ביריחו
תל יריחו
אלישע
עין חוגלה
שלום על ישראל
בית כנסת "נערן"
ארמונות החשמונאים
סככה
מעברות הירדן
גלגל
דביר
אבן בהן בן ראבן
בוכים