בעזרת ה' יתברך

מאת ארנה קובוס

181 עצים הולכים לנטוע ליד העצים הקיימים. תלמידים מגדרים את השטח. השדה הבוגר בן ה-4 יתן פרי השנה בע"ה, והחדש בעוד 4 שנים בע"ה.

הצלחנו להביא מים קולחים בכמות, על פי ההקצאה שניתנה לי, ובע"ה נצליח. כך נראית גאולת הקרקע וגאולת ישראל.

נטיעת עצים בבית חגלה - תעודת הוקרה
תעודת הוקרה
הכנת השדה לנטיעת עצים
הכנת השדה

עוד תמונות