בעזרת ה' יתברך

  • מדי שנה בערב הושענא רבה מתקיים לימוד בבית חגלה. השנה, הרב יוסי פלאי לימד על המשמעות של משיח בתקופתנו
  • בשעה 5:30 בבוקר, מלאינו אוטובוס לתפילה בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו. הצבא ליווה והתנהג אתנו מאוד יפה. התפילה הייתה בהתלהבות עם נענוע 4 המינים, חבטת הערבות, בהקפות התיבה. בית הכנסת שלום על ישראל נמצא 100 מטר מתל יריחו, שכבש יהושע בן נון.
שיעורו של הרב יוסי פלאי בסוכה בבית חגלה
שיעורו של הרב יוסי פלאי בסוכה בבית חגלה על פני יריחו
שיעורו של הרב יוסי פלאי בסוכה בבית חגלה
ארנה קובוס נותנת הדרכה בנושא הפסיפס של בית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
ארנה קובוס נותנת הדרכה בנושא הפסיפס של בית הכנסת
תפילת הלל עם לולב ואתרוג בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
תפילת הלל עם לולב ואתרוג
שבע הקפות עם לולב ואתרוג בבית הכנסת שלום על ישראל ביריחו
שבע הקפות עם לולב ואתרוג

עוד תמונות