בעזרת ה' יתברך

מידי שנה, בליל הושענא רבה לומדים תורה כל הלילה בבית חגלה על פני יריחו ובבוקר מתפללים ביריחו, בבית הכנסת העתיק שלום על ישראל.

השנה, הרבנים יוסי פלאי ושמעון בן- ציון , שניהם ידידים ותיקים של יריחו, מסרו שיעורים בליל הושענא רבה בבית חגלה.

לצערנו, התפילה החגיגית בבית הכנסת שלום על ישראל בוטלה על ידי הצבא "מסיבות בטחוניות", אז התפללנו, בשמחה וברוב עם, עם התושבים החדשים של בית חגלה בבית הכנסת של היישוב.

חגיגות הושענא רבה ביריחו הן לזכר כיבוש יריחו, כאשר בימי יהושע בן נון, בני ישראל סבבו את חומות יריחו הבצורה פעם אחת ביום במשך שבוע, ובראשם הלכו שבעה כוהנים ביחד עם ארון הברית. וביום השביעי הקיפו את העיר שבע פעמים, תקעו בשופרות והריעו. ואז החומות נפלו – בעצם, נבלעו בתוך האדמה בתהליך ניסי – ועם ישראל פרצו לתוך העיר.

שיעורו של הרב יוסי פלאי

שיעורו של הרב יוסי פלאי בסוכה בבית חגלה

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

--:--
  

שיעורו של הרב שמעון בן-ציון

שיעורו של הרב שמעון בן-ציון בסוכה של משפחה הגרה בבית חגלה

שמע את השיעור או הורד אותו כקובץ MP-3:

--:--
  

תמונות

שיעורו של הרב יוסי פלאי בסוכה בבית חגלה על פני יריחו
שיעורו של הרב יוסי פלאי בסוכה בבית חגלה
שיעורו של הרב שמעון בן-ציון בסוכה של משפחה הגרה בבית חגלה על פני יריחו
שיעורו של הרב שמעון בן-ציון בסוכה של משפחה הגרה בבית חגלה
לילה ירח מדברי בבית חגלה מול הר נבו
לילה ירח מדברי בבית חגלה מול הר נבו

עוד תמונות