logo עמותת תרבות ומורשת יריחו logo

אבן בהן בן ראבן

נקודת ציון בגבול נחלת שבט יהודה לנחלת שבט בנימין היא אבן בהן בן ראובן, בין בית הערבה והערבה. את הנקודה זהינו בואדי קלט באזור מרכז העיר יריחו, לבין דביר , המזוהה בבית ג'בר א-תחתני. (כיום החירבה שעל גבול הרשות הפלשטינית על הכביש העול מדרום לואדי קלט).

המקום המתאים הוא הבגבול בהר ובעמק, ויזוהה במתלול של מזרח הארמונות החשמונאים. הוא באמת דומה לאצבע בולטת בין לגובה, בין לרוחב. באשר לשם העברי "בן ראובן". עוד לפני כניסת בני ישראל לארץ, יצוין שכבר מימי ממלכת אכד נמצאו שמות עבריים למכביר. ואם כן, מסתבר שלאה אשר קראה לבנה ראובן לא המציאה את השם כי אם אימצה שם קיים והעיניקה לו משמעות חדשה .וכן כל שמות השבטים.


עמותת תרבות ומורשת יריחו
052-869-9300, 02-940-9038 .טל
email: jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90687
תרומות: בנק דיסקונט, סניף רוממה מס' 67, חשבון מס' 212504
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6

נופש ומרפא
דף שער
תרומות
השקפת העמותה
מה חדש
גלריית תמונות
"היה היה" - סיפורי התחלה
תיירות ונופש
מאחזים
מפות
צור קשר
אתרים מומלצים
English
פעילות
אירועים
שיעורים
פעילים דרושים
אתרים ביריחו
תל יריחו
אלישע
עין חוגלה
שלום על ישראל
בית כנסת "נערן"
ארמונות החשמונאים
סככה
מעברות הירדן
גלגל
דביר
אבן בהן בן ראבן
בוכים