logo עמותת תרבות ומורשת יריחו logo

דביר בעמק עכור

אחד הדברים המסעירים בימי כיבוש יהושע, היה סקילתו של עכן בעמק עכור.עכן שמעל מן הקודש-בשלל יריחו. בני ישראל עלו מן הגלגל לעמק עכור. כאן במעמד כל ישראל הפילו גורל מי מעל בחרם.

עמק עכור נזכר גם בגבול שבין שבט יהודה לבנימין. אחרי אבן בוהן בן ראובן ולפני דביר, המזוהה בבית ג'בר א-תחתני, היא החורבה הצמודה לגבול האוטונומיה. מדרומה יש כמין אמפיתיאתרון ענק ובמרכזו גבעה הכניסה אליו היא ממזרח לבית ג'בר א-תחתני. כאן הוא המקום המתאים ביותר שיכיל אלפי איש והד גדוך יישמע למרחוק. מסתבר שאותה גבעה היא היא גילו של עכן. יצוייןן שמשמעות דביר היא אחוריים ויתאים גם לדביר כאן הנמצא מאחורי אמפיתיאטרון.

כמו כן נזכר עמק עכור בנביאים, "ואת עמק עכור לפתח תקוה. ואכן ארץ שומם זה הפך לגן פורח בימי הורדוס.

יצוין שמשעות דביר היא אחוריים ויתאים גם לגביר כאן הנמצא


עמותת תרבות ומורשת יריחו
052-869-9300, 02-940-9038 .טל
email: jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90687
תרומות: בנק דיסקונט, סניף מס' 159 (מרכז ירושלים), חשבון מס' 3212507
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6

נופש ומרפא
דף שער
תרומות
השקפת העמותה
מה חדש
גלריית תמונות
"היה היה" - סיפורי התחלה
תיירות ונופש
מאחזים
מפות
צור קשר
אתרים מומלצים
English
פעילות
אירועים
שיעורים
פעילים דרושים
אתרים ביריחו
תל יריחו
אלישע
עין חוגלה
שלום על ישראל
בית כנסת "נערן"
ארמונות החשמונאים
סככה
מעברות הירדן
גלגל
דביר
אבן בהן בן ראבן
בוכים