logo עמותת תרבות ומורשת יריחו logo

סככה ומטמוני הביטוסיים

אחת מערי המבצר המדבריות שבנחלת שבט יהודה היתה העיר סככה. יחד עם בית הערבה שבאזור יריחו. הזיהוי המתאים הוא חורבת כאכון שבמחנה הפליטים עקבת ג'אבר. כן נזכר המקום במגילת הנחושת של האיסיים המזוהים עם הביטוסיים שבמקורות. מגילה זו המונה את אוצרותיהם של האיסיים, מספרת על מטמון ב "יגר (גל אבנים) של גי הסככא", שבו שלוש ככרות כסף. גל האבנים המוזכר מתאים לגלו של עכן שבאמק עכור הסמוכה לעקבת ג'אבר. על גלו של עכן דברנו ב- "דביר- עמק עכור"

כמו כן היה מטמון בן שבע ככרות כסף בראש אמת המים סככא מן הצפון. מתאים לבריכה שליד חורבת דביר, שמשם מתחילת אמת מים לכיוון מזרח ומסתיימת בבריכה, ששם היה המטמון השלישי ב "סככא מזרחית".


עמותת תרבות ומורשת יריחו
052-869-9300, 02-940-9038 .טל
email: jewishjericho@gmail.com
כתובת לדואר: ארנה קובוס, עפרה 90687
תרומות: בנק דיסקונט, סניף רוממה מס' 67, חשבון מס' 212504
עמותה רשומה מס' 58-030-183-6

נופש ומרפא
דף שער
תרומות
השקפת העמותה
מה חדש
גלריית תמונות
"היה היה" - סיפורי התחלה
תיירות ונופש
מאחזים
מפות
צור קשר
אתרים מומלצים
English
פעילות
אירועים
שיעורים
פעילים דרושים
אתרים ביריחו
תל יריחו
אלישע
עין חוגלה
שלום על ישראל
בית כנסת "נערן"
ארמונות החשמונאים
סככה
מעברות הירדן
גלגל
דביר
אבן בהן בן ראבן
בוכים